Barion Pixel

A nevelőcsalád és a nevelt gyermek elválásának útjai

A nevelőszülőség talán legnehezebb része a gyermektől való elköszönés. Minden nevelőszülő számára fontos és elengedhetetlen, hogy végig tudatosan készüljön arra, hogy mivel a hozzá elhelyezett gyermeknek csak ideiglenes nevelője, eljön majd a nap, amikor el kell tőle búcsúznia. Ma ezt a nehéz témát járjuk körbe.

A családból kiemelt gyermekek útja egy tudatos tervszerű folyamat melyet a gyámhivatal döntése alapoz meg. A gyámhivatal a döntését a területi gyermekvédelmi szakszolgálat szakértői véleményére, elhelyezési tervére, javaslatára alapozva hozza meg. Az elhelyezési tervben szerepelnie kell, hogy mi a célja az elhelyezésnek (pl visszagondozás a vér szerinti családba vagy az örökbefogadás elősegítése), továbbá, hogy mennyi a nevelésbe vétel várható ideje (pl: félév, egy év, stb.) Tehát a gyermektől való elválásra tudatosan készülni kell!

Természetesen a gyermek helyzetének felülvizsgálatakor értékelni kell, hogy pl: a vér szerinti családja mit tett annak érdekében, hogy vissza kerülhessen hozzá a gyermek/ gyermekek – az elhelyezési tervben foglaltak megvalósulásának vizsgálata alapján. Ha a gyámhivatal azt állapítja meg, hogy a gyermekek nevelésbe vétele megszüntethető, akkor a fokozatosság figyelembe vétele mellett újra erősíteni kell elsősorban a vér szerinti szülő gondozási-, nevelési feladatait (fokozatosan töltsön több időt a gyermek ellátásával).

Az örökbefogadás a vér szerinti családba történő visszahelyezés után a második legstabilabb sorsrendezés a családból kiemelt gyermekek számára. A nevelőcsaládban több évet is élhetnek, akár fel is nőhetnek gyermekek. A nevelőcsaládot alapvetően arra készíti fel a nevelőszülői képzés, hogy addig segítsen a gyermeknek, amíg a vér szerinti családja alkalmassá nem válik a visszafogadására.

Sosem szabad elfelejteni, hogy a nevelőszülői hivatás nem burkolt örökbefogadás!

A nevelőszülői hivatás átmenetileg segít a gyermeknek!

Amennyiben a gyermek a nevelőcsaládban válik örökbe fogadhatóvá (az által, hogy a vér szerinti szülei lemondanak róla, vagy nem látogatják), akkor a nevelőcsaládnak elő kell segítenie a sikeres örökbefogadását. Természetesen van arra lehetőség, ha már évek óta a nevelőszülő neveli a gyermeket, hogy ő fogadja örökbe, de ezt a gyámhivatal kizárólag a gyermek érdekében engedélyezi.

Az örökbefogadásnál a nevelőszülőnek fel kell készítenie a gyermeket arra, hogy nyisson egy új kapcsolat felé. Ez akkor lehet nehéz, ha a nevelőszülő nem tudatosította a helyét és a szerepét a nála elhelyezett gyermek életében.

Kérdésként merülhet fel, hogy a nevelt gyermekkel az örökbefogadás után fenntarthatja-e a nevelőszülő a kapcsolatot. Ez az örökbefogadó szülőn múlik. Amennyiben ő nyitott erre a lehetőségre, akkor semmi akadálya, de ha nem, akkor el kell fogadni a döntését. Ugyanis az örökbefogadó szülők olyan szülők lesznek a gyermek életében, mintha az ő családjukba született volna.

Mivel a nevelőszülő is a személyiségével dolgozik, nem kerülheti el a veszteség élményét, ha a nála nevelkedő gyermek elkerül tőle. Ettől nem kell megijedni, mert ez így „természetes”. Viszont ettől még nem válik egyszerűvé, ezért fontos tudni, hog szakmai segítséget tud nyújtani a nevelőszülői tanácsadó és a nevelőszülői hálózat pszichológusa egyaránt.