Barion Pixel
Egyéb

Tanulási nehézségek – mit tehetünk, hogy segítsük a gyereket?

Manapság egyre több tanulási nehézséggel küzdő gyermekről hallani. Olyanról, aki egy vagy több tantárgyból nem tud olyan szinten teljesíteni, mint társai, vagy nem képes megülni a padban, koncentrálni, csendben figyelni az órán. De mi lehet a háttérben, és hogyan lehet segíteni a gyermeknek? Mit tehet egy nevelőszülő, hogy csökkentse az ebből adódó feszültséget?

A tanulási nehézség okai

A tanulási zavaroknak rengeteg oka lehet, és sok egészen az anyaméhig nyúlik vissza. Egy elhúzódó szülés, oxigényhiány, csecsemőkori ismétlődő lázas állapotok, egy gondozatlan terhesség, egy minimális agyi károsodás, vagy ezek együttes jelenléte mind-mind okozhat későbbi nehézséget a gyermek tanulásra való képességében. Persze nem csak fizikai, de lelki okai is lehetnek a tanulási nehézségeknek: egy válás, egy súlyos betegség, egy testi vagy lelki bántalmazás, vagy egy családból kiemelés olyan tragédia egy gyermek számára, amit aligha tud feldolgozni egyedül. Ezeknél nagy valószínűséggel az agy biológiai érésében valamifajta gát, funkciózavar következett be, aminek következtében a két agyfélteke közötti kommunikáció egyensúlya megbomlik, nehézkessé válik.

A tanulási nehézségek jelei

A tanulási nehézségeknek gyakran már óvodás korban vannak jelei: például figyelmetlenség, könnyen elterelhető figyelem. A gyermek munkái rendezetlenek, rosszul fogja a ceruzát, rajzai csúnyák. Mozgása ügyetlen, összerendezetlen, teljesítménye ingadozó. Ezekből következik, hogy teljesítménye nem lesz olyan, mint a társaié, amely egy gyermeket tovább frusztrál, és megjelenhet a szétszórtság, az agresszió a visszahúzódás, a tétovaság, vagy a nyugtalanság.

A tanulási nehézségek megnyilvánulásai

Ha a gyermek hiányosan ismeri fel a betűket és a szavakat, olvasási nehézségről, azaz diszlexiáról beszélünk. Gyakran társul beszédfejlődési, valamint írás- és számolászavarral. Hogyan ismerhető fel? Ha a gyermek kihagyja a beszédben a hangokat, írásban pedig a betűket, vagy, ha a hangokat és a szavakat torzítja, szótagbetoldással képezi, felcseréli. Esetleg lassan, vagy fordított irányban olvas, nem emlékszik az elolvasott szöveg tartalmára, vagy már az olvasás gondolata is szorongással tölti el (kifogásokat keres, hogy ne kelljen olvasnia).

Diszgráfiáról, azaz az írás zavaráról beszélünk, ha a gyermek helyesírási, vagy betűzési képessége hiányos. Ha nehezen fog neki az írásnak, összekeveri a kis- és nagybetűket, nem tudja megkülönböztetni a rövid és hosszú magánhangzókat és a finomabb árnyalatú kettős mássalhangzókat, és szorong az írástól, akkor minden bizonnyal diszgráfiás.

Általában az írási és olvasási zavarhoz társulva jelentkezik a számolás zavara, azaz a diszkalkulia. Honnan sejthetjük, hogy a gyermek diszkalkuliás? Ha nehézséget jelent számára a számszimbólumok jelentésének megértése és felismerése, nehezen érti meg a számok egymáshoz való viszonyát, vagy az alapvető számtani műveleteket, akkor valószínűleg ez a baj.

Hogyan segíthetünk?

Helyes étkezéssel! Megfigyelték ugyanis, hogy a tanulási gondok hátterében gyakran az alacsony vércukorszínt áll. Azt is kimutatták, hogy komoly viselkedési és koncentrációs zavarokat okozhatnak gyerekeknél az étellel-itallal elfogyasztott adalékanyagok. Ezen kívül a megfelelő ásvány és vitaminanyag pótlás sem elengedhetetlen, hiszen a gyerekek körében aggasztóan gyakori a vashiány, ami súlyos tanulási és viselkedési zavarokhoz vezethet.

Játékos mozgással is segíthetünk! A mozgás jótékony hatással lehet a tanulási nehézségekre. A játékos, mozgásos feladatokkal kialakított testi és agyi egyensúly következtében a tanulási képességeken lévő feszültség csökken vagy megszűnik, valamint a feladathoz való viszonyulás jelentősen javul.

Forduljunk szakemberhez! A tanulási nehézséggel küzdő gyermeket fenyíteni, több munkára sarkalni nem kell, és nem is vezet eredményre, ha keményen fogjuk. Sem akkor, ha fizikai, sem akkor, ha lelki okai vannak a tanulási nehézségeinek. Egy pszichológus, vagy erre szakosodott segítő elláthat minket jó tanáccsal, vagy kész terápiát állít össze, mellyel szép eredményeket érhetünk el a gyermeknél!

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.