Barion Pixel

A speciális ellátási igényű gyermekek megsegítése

A speciális szükségletű gyerekekről való gondoskodás mellett a nevelőszülő számára nem elhanyagolható prioritás a nála élő gyermek szocializációja, reszocializációja, habilitációja és rehabilitációja, amelyeknek végső célja a társadalomba történő sikeres beilleszkedésük, (re)integrációjuk megsegítése.

A nevelésükben a következőkre kell kiemelten hangsúlyt fektetni:

– fokozatosság,

– következetesség,

– a célok pontos meghatározása,

– az egyéni különbségek figyelembe vétele,

– egyéni szükségletekhez igazodó terápiák,

– sikerélmény és biztonság nyújtása,

– konfliktuskezelési technikák elsajátítása,

– az aktuális személyiségállapot és az életkori sajátosságok figyelembe vétele,

– bizalom,

– a nevelésnek nagy hangsúlyt kell fordítani az aktivitásra és bevonni őket a tevékenységekbe

 

Nevelésük során kiemelten hangsúlyosak a következő területek:

Erkölcsi nevelés: értékorientáció fejlesztése, emberszeretet, kölcsönös tisztelet, harmonikus együttes tevékenység gyakorlatára nevelés.

Morális fejlesztés: a jó viselkedést erősíteni, a rosszat gyengíteni, ez folyamatos értékkorrekciót foglal magába.

Cél az önálló, autonóm személyiség kialakítása, ennek feltétele: a gyermek képes legyen magát kontrollálni, ura legyen saját érzelmeinek, gondolkodásának és viselkedésének.

Önismeret, önértékelés, önbizalom fejlesztése

Az önismeret kialakítása során tudatosan formáljuk egész személyiségüket. Fontos egymás kölcsönös tisztelete és elfogadása. Aki kellő önismerettel rendelkezik, az például jobban viseli a kudarcot, mint társai.

Mindemellett fontos, hogy a gyermek pozitív tulajdonságai, illetve teljesítménye megfelelő mértékben el legyen ismerve.

 

Érzelmi nevelés

Az érzelmi nevelés célja az egészséges érzelemvilág kialakítása, melyhez elengedhetetlen a felnőttek részéről a szeretet, biztonság és elfogadás nyújtása.

Meg kell tanítani őket érzelmeik kezelésére, a frusztrációtűrésre és a haragkezelésre, a

stresszkezelésre, valamint vissza kell szorítani a verbális és nonverbális agressziót.

Nagy hangsúlyt kell fektetni a pozitívabb önértékelés kialakítására.

 

Ami segít:

 Ne egyedül akarjuk megoldani a ránk bízott gyermek összes problémáját, vonjunk be szakembereket a megsegítésére!

Önismereti foglalkozásokon való részvétel: saját érzelmeik megismerésében és azok kifejezésében segít. Énkép fejlesztése, autonóm személyiség kialakítása,

Sportfoglalkozások: feszültség levezetése, relaxáció,szabadidő szervezett eltöltése, segíti a személyiségfejlődést, hozzájárul a különböző képességek, készségek kialakulásához; pozitív élményeket, sikereket nyújt.

Speciális segítségek

– terápiás tevékenységek: pszichoterápia, pszichológusi ellátás,

– gyógypedagógiai ellátás,

– terápiás munkavégzés,

– korrekciós nevelés,

– hitéleti foglalkozások.

És ami a legfontosabb: Higgyünk bennük. Nem azért rosszak, hogy bennünket bosszantsanak, hanem azért rosszak, mert csak ezt az egy fajta működést ismerik.

 

A cikk előzményét a inkre kattntva olvashatod:

A speciális ellátási igényű gyermekek a gyermekvédelem rendszerében