Barion Pixel

A nevelőszülő hivatás alapkövei

A nevelőszülői hivatás vállalása több, mint gyermeknevelés és a gyermekekről való gondoskodás. Ez a szakma életeket ment, és életeket változtat meg. A nevelőszülő esélyt ad, szeret, miközben a szakmai szempontokat figyelembe véve egyengeti a rábízottak útját.
Hogy néz ki a nevelőszülőség a gyakorlatban?

A nevelőszülő a saját otthonában végzi tevékenységét, ami 24 órás szolgálatot jelent, ahol a munka világa és a magánszféra, valamint a munkaidő és a szabadidő nem különül el egymástól. Megnyitja otthonát idegenek számára, hiszen ezentúl rendszeres vendég lesz a gyermekvédelmi gyám, valamint a nevelőszülői tanácsadó, akikre érdemes úgy tekinteni, mint a nevelőszülő közvetlen munkatársaira.

A segítő szándék mellett fontos elem a professzionális munkavégzés: ugyanis elengedhetetlen, hogy a nevelőszülő a képzetlen-ösztönös feladatellátástól eljusson a szakmai ismeretek automatikus alkalmazásának szintjére.

A gyermek vagy gyermekek ellátásában nem csupán a nevelőszülői feladatra vállalkozó személy, de annak szűkebb és tágabb családjának tagjai is részt vesznek, valamint hat rájuk és a mindennapjaikra, ezért fontos, hogy valamennyi családtag motivációja, hozzáállása tisztázva legyen.

A nevelőszülő felelőssége, hogy csak addig és annyira terhelje a családját, amíg a család terhelhetősége ezt engedi!

A nevelőszülőnek és családjának képesnek kell lennie nem csupán otthonába fogadni a nevelt gyermeket, és gondoskodni róla, de el is engedni, amikor eljön az ideje.

A nevelőszülői feladatok nem csupán egy gyermek megsegítéséről szólnak, hanem a gyermekkel együtt egy család sorsának felvállalása is része a feladatnak. A rendszeres láthatások alkalmával belelátunk a nálunk nevelkedő gyermek családi hátterébe, sorsának eddigi alakulásába.

Elengedhetetlen az egymás tiszteletére alapuló kapcsoltat a nevelőszülő és a gyermek vér szerinti családja között.

Team-munka, kötelező együttműködés a különféle szolgáltatók és hatóságok munkatársaival.

Saját munka mellett is végezhető a nevelőszülői tevékenység. Tehát nem kell felmondani a nevelőszülőnek a munkahelyén, azonban a munkavégzés nem mehet a gyermek ellátásának rovására.

Folyamatos képzési, továbbképzési kötelezettséggel jár a nevelőszülői tevékenység.

A nevelőszülő, a nevelőszülői minőségében nem magánszemély, hanem állami feladatot ellátó szakember, jogszabályokban rögzített jogokkal és kötelezettségekkel.

És végül, de nem utolsó sorban a nevelőszülői munka, amennyiben a nevelőszülő ezt valóban az fentiekben leírtakat figyelembe véve végzi, akkor áldás. Áldás mindazoknak, akik végzik, és mindazoknak, akik ennek köszönhetően intézet helyett családban nevelkedhetnek.